Բարի գալուստ

Սիրելի' այցելուներ.
Բացելով էլեկտրոնային այս կայքը` նպատակ ունենք մեր և ձեր համատեղ ուժերի միջոցով նպաստել Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզ նամայնք Նոյեմբերյանում բնակվող մեր եղբայրների ու քույրերի, ընդհանրապես հայ ժողովրդի սոցիալական վիճակի բարելավմանը ցուցաբերելով համապատասխան մոտեցում:


ԽՄԲԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐՆ ԵՆ՝

«Երազնք» բարեգործական Հիմնադրամ Խումբն ունի ոչ առևտրային Խմբի կարգավիճակ:

Խմբի գործունեության սկզբունքներն են օրինականությունը, խտրականության բացառումը, բարեխղճությունը, անդամության կամավորությունը, անդամների շահերի ընդհանրությունը, ինքնակառավարումը և հաշվետվողականությունը:

Խմբի գործունեության նպատակներն են`

1) հավաքագրել և մեկտեղել Տավուշի մարզի քաղաք Նոյեմբերյանի համայնքների բոլոր գյուղերից և քաղաքներից անապահով ընտանիքներին,

2) օգնել նրանց կյանքի դժվարին իրավիճակներում հայտնված պահերին,

3) նպաստել սոցիալապես անապահով խավի սոցիալական վիճակի բարելավմանը՝ ցուցաբերելով համապատասխան օգնություն:«Երազանք» Բարեգործական Հիմնադրամ (Խմբի) Հեռ. (+374) 98226737, (+374) 60707171, email: info-er-armenia@list.ru